Codziennik

Codziennik fotograficzny aktualizowany nie zawsze codziennie :) Taki fotograficzny brudnopis.

Wygrzewanie

Przerywanie kotom wygrzewania się na słońcu może skutkować popaczaniem! ;)